akce v přírodě, dětské tábory, Porta

Muna 113

VR odsouhlasila roční nájem objektu Muna.

Hnutí Brontosaurus Jeseníky získalo do majetku množství objektů v areálu bývalého volenského újezdu v Mikulovicích. Jde o skladové stavby z období II. světové války. Dnes se nacházejí v bujném přírodním prostředí podhůří Jeseníků v bukových a jehličnatých lesích.
Jednou z vizí využití areálu je Městečko neziskových organizací. NNO, která by zde chtěla mít své zázemí, může za jednoduchých podmínek objekt získat. Usídlené neziskové organizace mohou také vzájemně spolupracovat. Podmínkou získání objektu je jeho využití alespoň 3x do roka, nejlépe častěji (každý měsíc).
Objekty jsou vcelku v dobrém, nehavarijním stavu. Roman, Tomáš a další členové se tam byli podívat. Vybrali objekt Muna 113.


Střecha je dobrá, stavba je suchá. Není tam voda ani elektrika. Na opravu se dají použít cihly z demolice, dřevo ze staveb.
Objekt si vezmou nastarost starší členové a rodiče dětí z oddílu TO Kamarádi a postupně budou objekt rekonstruovat do podoby táborové (turistické) základny.
VR se s Tomášem domluvila, že jim pomůže jednou brigádou, aby měli možnost se všichni členové podívat.


 30.4. 2011 místonáčelník Strejda Vláček podepsal za ČTU jesenickou oblast roční smlouvu o pronájmu Muny 113.

© 2018 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode